آیت الله جوادی آملی و رواج دادن دشنام “دیوث”


در تلگرامبخوانید

از آیت الله جوادی آملی بارها با عنوان معلم اخلاق در صداوسیما نام برده شده است و از مراجع شناخته شده در قم بشمار میرود. چندی پیش وی در سخنانی با استفاده از دشنام “دیوث” آنرا به نوعی وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور کرد. این خبر نه تنها بارها در شبکه های اجتماعی و میان مردم نقل شد که این دشنام به پوسترهای اصولگرایان نیز راه یافت و آیت الله معلم اخلاق آنچه کاشته اند را درو میکنند. در جدیدترین مورد استفاده از این واژه روزنامه “یالثارات” که ارگان انصار حزب الله بشمار میرود با انتشار عکس های هنرمندان و همسرانشان به بهانه حجاب کم آنها را دیوث خطاب کرده است.

#اخلاق #بیاخلاقی #جوادیآملی #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon