اخذ مالیات بالاتر از درآمد؛ تعطیلی واحدهای صنفی


در تلگرامبخوانید


تعطیلی واحدهای صنفی در شهرهای مختلف ایران به دلیل مالیات گزاف؛ اداره دارایی اقدام به اخذ مالیات های سرسام آور و نامربوط با میزان درآمد واحدهای تجاری کرده است و منجر به تعطیلی آنها شده است. تصاویر مغازه هایی را نشان میدهند که صاحبان آنها با پلاکاردهایی تعطیلی واحد صنفی را به دلیل اخذ بالای مالیات توسط اداره دارایی اعلام نموده اند!

#دیدگاهنو #مالیات

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon