اینفوگرافیک نمایندگان مجلس دهم


۱۱۱ نفر دکترا، ۱۴۶ نفر کارشناسی ارشد و هفت نفر تحصیلات حوزوی دارند. ۱۷۸ نفر برای نخستین بار به مجلس راه یافته اند. تعداد نمایندگانی که بین ۴۵ تا ۶۰ سال سن دارند بیشتر از دیگر بازه های سنی است.

#دیدگاهنو #مجلس

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon