بالا بردن پرچم آمریکا در ماراتن شیراز

در تلگرامبخوانید


در حالی که به شرکت کنندگان آمریکایی اجازه حضور در مسابقه دوی ماراتن در شیراز داده نشده بود یکی از شرکت کنندگان هنگام عبور از خط پایان به نشانه دوستی پرچم آمریکا را بلند کرد.

#پرچمامریکا #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon