بیژن زنگنه با خبرنگار کیهان درگیر شد

مجادله کلامی زنگنه با خبرنگار کیهان. وزیر نفت:صحبت‌های رهبری را بخوانید بعد حرف بزنید. عطش خدمت من از آقای حسین شریعتمداری بیشتر نیست. کیهان هم دولتی است اما از قواعد دولتی پیروی نمی‌کند. شریعتمداری مدیر دولتی است مدیر ملتی نیست.

مجادله کلامی #زنگنه با خبرنگار #کیهان. وزیر نفت:صحبت‌های رهبری را بخوانید بعد حرف بزنید. عطش خدمت من از آقای حسین #شریعتمداری بیشتر نیست. کیهان هم دولتی است اما از قواعد دولتی پیروی نمی‌کند. شریعتمداری مدیر دولتی است مدیر ملتی نیست. pic.twitter.com/2V6XmwZRWe — دیدگاه نو (@didgahenow) February 5, 2019

#بیژنزنگنه #حسینشریعتمداری #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon