در صورت شکستن سد کرخه چه اتفاقی پیش خواهد آمد

سیلاب پنج استان در حال جمع شدن پشت سدهای خوزستان است. ارتفاع آب پشت سد کرخه به ۲۲۵ متر رسیده. موضوع آنقدر حیاتی و بحرانی است که علیرغم مخالفت وزارت نفت، داکت‌های هورالعظیم منفجر و آب به مناطق خشک هور هدایت شده است. اگر سد کرخه بشکند چنین اتفاقی که در تصویر می بینید برای خوزستان و بخشی از عراق می‌افتد.

در صورت شکستن سد کرخه سیلاب پنج استان در حال جمع شدن پشت سدهای #خوزستان است.ارتفاع آب پشت سد کرخه به ۲۲۵ متر رسیده.موضوع آنقدر حیاتی و بحرانی است که علیرغم مخالفت وزارت نفت، داکت‌های #هورالعظیم منفجر و آب به مناطق خشک هور هدایت شده این ویدیو وضعیت پس از شکستن سد را نشان می‌دهد pic.twitter.com/HGyhy0cQPs — دیدگاه نو (@didgahenow) April 7, 2019

#سیلاب #سدکرخه #خوزستان #دیدگاهنو #سیلدرایران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon