دعوا با گاز اشک آور بر سر آب جوش افطار در برنامه طنز!


در تلگرامبخوانید

رامبد جوان درباره اتفاقی که در پشت صحنه برنامه خندوانه افتاد به رسانه ها گفت: روزی ۴۰۰ تا ۵۰۰ تماشاگر به استودیو خندوانه می‌آیند و استودیو خندوانه هم منطقه نظامی نیست که ما آن‌ها را بگردیم. زمان افطار، طبق روال این ایام اعلام کردیم که مهمانان ما روزه‌هایشان را باز کنند. یک مخزن بزرگ آب جوش هم برای این منظور تهیه کرده‌ایم و گذاشته‌ایم.  دیروز از قضا آب جوش تمام شده بود و بچه‌ها دوباره آب گرم داخل مخزن ریختند ‌اما برای اینکه کمی قل بخورد و جوش بیاید،‌ سه دقیقه وقت لازم بود. در این حین آقایی می‌آید و می‌گوید آب جوش به من بدهید؛ چون همسرم باردار است، یکی دیگر از مهمانان هم مخالفت می‌کند و می‌گوید نمی‌شود. در نهایت این دو نفر با هم بحثشان می شود و وسط درگیری آب جوش می‌ریزد روی یکی از آن‌ها، آن آقا هم از کیف دور کمرش اسپری اشک آور در می‌آورد و روی صورت آن یکی خالی می‌کند. این اتفاق چون جلوی در استودیو می‌افتد،‌ باعث می‌شود تا کل استودیو آلوده به گاز اشک آور شود. بعد از این ماجرا هم ماموران اورژانس و آتش‌نشانی و پلیس به پشت صحنه‌ برنامه می‌ایند و کسی را که گاز اشک آور استفاده کرده را با خودشان می‌برند. سه نفر از بچه‌های ما هم روانه بیمارستان شدند. تا دو ساعت هم ضبط برنامه به تعویق افتاد.

#خندوانه #دیدگاهنو #گازاشکآور

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon