دومین بیانیه‌ی ۱۴ فعال سیاسی: جمهوری‌اسلامی نماینده‌ی ملت ما نیست!

۱۴ فعال سیاسی و مدنی در ایران که روز ۲۱ خرداد در نامه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی شده بودند، برای بار سوم به اعلام مواضع خود پرداخته‌اند. آنها دومین اعلام مواضع خود را بیانیه‌ی تکمیلی می‌دانند و آنچه را در زیر می‌خوانید به عنوان بیانیه‌ی دوم منتشر کرده‌اند. در این بیانیه امضای آقای محمد ملکی دیده نمی‌شود و نام خانم شهین مهین‌فر که پسر جوان وی در سال ۸۸ کشته شد، اضافه شده است. متن کامل دومین بیانیه ۱۴ نفر را در زیر می‌خوانید.

ای همه‌ی آزادگان ایران و جهان، چهل سال است که ما ایرانیان گرفتار بدخیم‌ترین سرطان تاریخیم. سرطانی که از همان چهل سال پیش، به جان مردم ایران خزیده و دارایی‌های پولی و شعوری و آبرومندی‌شان را جویده است. این مالیخولیای ضد بشر، برای گسترش حوزه‌ی حضورش، پیوسته پای از مرزهای ایران به در می‌برد و به دیگر کشورهای منطقه سرک می‌کِشد و می‌کُشد و ویران می‌کند و به اسم مردم ایران، با دنیا می‌گلاویزد.

از شما مردم دنیا و دولت‌ها و سازمان‌های مدنی و حقوق بشری می‌خواهیم که جمهوری اسلامی را، هرگز نماینده‌ی مردم ایران ندانید.

جمهوری اسلامی، آیا نماینده‌ی ملتی است که در این چهل سال، حیاتِ شعوری و انسانیِ خودِ مردم ایران را انکار کرده و دارایی‌هایشان را مکیده است؟

هرگز!

جمهوری اسلامی آیا نماینده‌ی ملتی است که جز صلح و دوستی با مردم دنیا نمی‌خواهد؟

هرگز!

ما با صدای بلند فریاد بر می‌آوریم که هرگز خواستار کشتار و ویرانگری در سوریه و عراق و یمن و افغانستان نبوده و نیستیم. ویرانگری در این کشورها، در امتداد شیعه‌گستری شخص سیدعلی خامنه‌ای و رویای ابلهانه‌ی «هلال شیعی» ملایان و سرداران سپاه است و هیچ به ما مردم ایران مربوط نیست. ما خود اسیر این هیولای «ایرانخوار»یم.

ما هرگز خواهان جنگ، چه در ایران و چه در هر کجای جهان نیستیم. ایرانیانِ ملازده را چاره‌ای نمانده جز اینکه به جراحی این بیماریِ بدخیم خیزش کنند. ایرانیان، نمی‌خواهند شاهد مرگِ تدریجیِ خویش و شاهد مرگِ غرور ملی و تاریخیِ خویش باشند.

ما امضاکنندگان این بیانیه، در کوران تحریم‌ها و تهدیدها، دو خواسته‌ی خویش را بر کف دست می‌نهیم. یکی برای ایرانیان، و یکی برای مردمان جهان:

از ایرانیان می‌خواهیم که برای مقابله با سرطانِ جمهوری اسلامی، رهایی ایران‌زمین را در کانونِ محوری‌ترین خواسته‌های خویش جای دهند، و با امضای «نه به جمهوری اسلامی»، به ترسیم فردایی آباد و آزاد خیزش کنند.

ما همگی، نه با خشونت، که با همین نافرمانی‌های پیوسته‌ی مدنی، از شرّ جمهوری اسلامی خلاصی خواهیم یافت، و در یک رفراندوم سراسری، و پیش چشمِ سازمان‌های بین‌المللی، خود برای سرنوشت خویش تصمیم خواهیم گرفت، و بهسازیِ ایران مچاله شده را به دست خوبان و خردمندان و متخصصان و وطن‌دوستان و نوعدوستان ایرانی خواهیم سپرد. هموطنان، دردِ مشترکِ عبور از سرطانِ جمهوری اسلامی، هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود.

نیز از مردمان جهان، و از مجامع حقوق بشریِ جهان، و به ویژه از همه‌ی دولت‌های جهان می‌خواهیم که سرانِ جمهوری اسلامی را، به ویژه سیدعلی خامنه‌ای و سرداران سپاه و دولتمردان و نمایندگان مجلسِ وابسته به خامنه‌ای را هرگز نمایندگان مردم ایران ندانند، و به کلی روابط خود را با این سرانِ سرطانی قطع کنند و مردم ایران را در «عبور» حتمی از جمهوری اسلامی حمایت و همراهی کنند.

نمایندگان واقعی مردم ایران، همه‌ی آنانی‌اند که در این سال‌های وحشت، نیک‌بختی و رشد و رهایی و آزادی مردم ایران را فریاد کشیده‌اند و به خاطر ابراز همین آرزوهای خوب، چه در زندان و چه در بیرون زندان، شکنجه شده و از پای درآمده‌اند و از بدیهی‌ترین حقوق خود بازداشته شده‌اند و اموال و آبرویشان به تاراج رفته یا به ناچار از سرزمین‌شان دل کنده و به جایی دیگر کوچیده‌اند!

بله، نمایندگان واقعی مردمان ایران، اینانند! با اینان مراوده بر پا کنید.

امضاکنندگان: ۱ – زرتشت احمدی ۲ – محمد رضا بیات ۳ – کمال جعفری ۴ – هاشم خواستار ۵ – محمد حسین سپهری ۶ – گوهرعشقی ( مادر ستار بهشتی) ۷ – جواد لعل محمدی ۸ – حوریه فرج زاده (خواهر شهرام فرجزاده از کشته‌شدگان عاشورای ۸۸) ۹ – محمد کریم بیگی (پدر مصطفی کریم بیگی از کشته‌شدگان عاشورای ۸۸) ۱۰- شهین مهین فر(مادر امیر ارشد تاجمیر از کشته‌شدگان عاشورای ۸۸) ۱۱ – محمد مهدوی فر ۱۲- رضا مهرگان ۱۳- محمد نوری زاد ۱۴ – عباس واحدیان شاهرودی

#نهبهجمهوریاسلامی #بیانیه۱۴فعالسیاسیومدنی #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #فعالسیاسی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon