رئیس بنیاد مستضعفان؛ ماهانه ۱۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرم!

سعیدی کیا،‌ رئیس بنیاد مستضعفان: من و مدیرانم با اضافه کاری ماهانه ۱۸–۱۹ میلیون تومان حقوق می‌گیریم. یکی از حضار در جلسه: آقای سعیدی کیا!‌ ما که حقوقمون “صفر” است چه باید بکنیم؟!

سعیدی کیا،‌ رئیس بنیاد مستضعفان: من و مدیرانم با اضافه کاری ماهانه ۱۸-۱۹ میلیون تومان حقوق میگیریم. یکی از حضار در جلسه: آقای سعیدی کیا!‌ ما که حقوقمون "صفر" است چه باید بکنیم؟! pic.twitter.com/4AoDenr4w9 — دیدگاه نو (@didgahenow) January 15, 2019

#دیدگاهنو #رئیسبنیادمستضعفان #سعیدیکیا

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon