رئیس سابق صداوسیما اسناد حکومتی را از ایران خارج کرد

سرافراز رئیس سابق صدا و سیما اسناد حکومتی را به خارج از کشور انتقال داده است. در این ویدیو شهرزاد میرقلی‌خان به همراه محمد سرافراز دیده می شوند که اسناد طبقه‌بندی شده را در خارج از کشور همراه دارند. شهرزاد میرقلی‌خان بازرس ویژه سرافراز در صداوسیما بود که به اتهام جاسوس دوجانبه‌ در بلژیک محاکمه شد و مدتی در آمریکا بازداشت بود. خانم میرقلی‌خان با میانجی‌گری عمان آزاد و پس از مدتی به سطوح بالای مدیریتی در صداوسیما رسید و پس از چاپ کتاب‌ش به زبان انگلیسی از او خواسته شد ایران را ترک کند. حال سوال اینجاست این اسناد دقیقا دارای چه مستنداتی است؟

رئیس سابق صداوسیما اسناد حکومتی را از ایران خارج کرد#شهرزاد_میرقلی‌خان به همراه #محمدسرافزار اسناد طبقه‌بندی شده را از کشور خارج کردند میرقلی‌خان بازرس ویژه سرافزار در صداوسیما بود که به اتهام جاسوس دوجانبه‌ در بلژیک محاکمه شد و مدتی در آمریکا بازداشت بود. pic.twitter.com/ZJVM14h6b7 — دیدگاه نو (@didgahenow) April 25, 2019

#شهرزادمیرقلیخان #اسنادطبقهبندی #دیدگاهنو #صداوسیما #جمهوریاسلامی #محمدسرافزار

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon