رئیس صنایع شیر ایران «پگاه» از ایران گریخت

ابراهیم حسینی رئیس سازمان صنایع شیر ایران معروف به «پگاه» صبح امروز پس از انگشت‌نگاری در سفارت کانادا قصد خروج از ترکیه به مقصد کشور کانادا را دارد. بیش از یک سال از گزارشات متعدد تخلفات و فساد مالی ابراهیم حسینی به مراجع قضایی ارسال شده است اما وی به دلیل ارتباط نزدیک با دولت و نهادهای نظارتی و امنیتی بدون مشکل از ایران خارج و در تلاش است که به زودی به کانادا مهاجرت کند.

#پگاه #کانادا #دیدگاهنو #ترکیه #استانبول #ابراهیمحسینی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon