رئیس پیشین صداوسیما خبر از فشار دستگاه‌های امنیتی و حیف‌ومیل بودجه صداوسیما داد

محمد سرافراز رئیس پیشین صداوسیما در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران اعلام کرد:« علت استعفایم دخالت‌ها در صداوسیما بود،درآمدهای سازمان با زدوبند همراه است».

وی تاکید کرد : «دخالت‌ها متنوع بود؛ اما دو مورد برایم مهم بود. بخشی از دخالت‌های خارج از سازمان این بود که دستگاه‌های امنیتی می‌گفتند اینها ممنوع‌الکار و ممنوع‌الورود به سازمان شوند و دوم، دخالت در برنامه‌ها و برنامه‌سازی‌ها بود. سوم، سفارش به‌کارگیری مدیر خارج از سازمان، از نماینده مجلس گرفته تا جاهای دیگر! یکی از کارهای من این بود که تقریبا همه معاونان را از داخل صداوسیما انتخاب کردم. شهرزاد میرقلی‌خان گزارشی از برخی مسائل مالی در صداوسیما تهیه کرده بود که حین بررسی آن احضار شد و بعد هم به او اتهام جاسوسی زدند اما مدرکی ارائه نکردند. فشار آوردن برای حذف نیروهای مؤثر و کارآمد، آن هم با استفاده از روش‌های فراقانونی اصلاً پذیرفتنی نبود. درآمدهای سازمان با زدوبند همراه است. ضرغامی از بودجه‌ای که در اختیارش بود، مفصل استفاده می‌کرد. خروجی صداوسیما ناچیز و تقریبا غیرقابل دفاع است. فهرست ممنوع الورودها و ممنوع الکارها در صداوسیما چند هزار نفر هستند. هیچ بنگاه رسانه‌ای کارآمد ۴۰ هزار کارمند ندارد. متأسفانه در دوره مدیریت فعلی سازمان، ساختارها به وضع گذشته برگشته‌».

#دستگاههایامنیتی #ضرغامی #دیدگاهنو #صداوسیما #تحریمصداوسیما

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon