راهپیمایی انصار حزب الله بر علیه مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی


در تلگرامبخوانید

حسین الله کرم در صفحه اینستاگرام خود با اعلام انزجار از بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در شب عاشورا اعلام کرد که حزب الله فردا پس از نماز جمعه تا میدان فلسطین راهپیمایی خواهند کرد. همچنین دبیر شورای هماهنگی حزب الله اعلام کرد که چند تن از برادران حزب الله با حضور در سفارت کره جنوبی به انجام این دیدار اعتراض کرده اند!

#بازیایرانوکرهجنوبی #نمازجمعه #انصارحزبالله #دیدگاهنو #تظاهراتحزبالله

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon