راهیابی یک نماینده اهل سنت به هیئت رئیسه مجلس


در تلگرامبخوانید


محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نخستین نماینده اهل سنت است که به هیات رییسه مجلس راه یافته است

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon