رمضان ۹۴ و شکست کمپین دعوت به بصیرت خامنه‌ای

علی افشاری- حجت الاسلام مسعود ادیب از نوگرایان حوزوی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم  در اقدامی شجاعانه در مراسم افطاری روحانی با روحانیون خواستار رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد، الغاء  ممنوع التصویری خاتمی و همچنین جلوگیری از لغو کنسرت ها شد. او خواسته هایش را  در چارچوبی اصولی  طرح کرد  و  خواستار آن شد  روحانی در کنار حراست از دستاوردهای علمی و فناوری، به فکر حراست از حقوق مردم و اجرای بی تنازل قانون اساسی  نیز باشد. او به صورت تلویحی ارزش حقوق شهروندی و بنیاد انسان ها را در برابر  پیشرفت های ادعایی در زمینه علمی و بخصوص فناوری هسته ای  یادآور شد که جایگاه مهم تری دارد.

پیشرفت های علمی و فناوری امور لازمی هستند اما لازمه فایده مندی آنها در مسیری درست پاسداشت کرامت انسانی و جایگاه خلیفه الهی آدمی است. رعایت حقوق شهروندی و آزادی های اساسی همچنین به نوبه خود می تواند  به شکوفایی بیشتر علمی  و تجمیع و همگرایی  استعداد های کشور منجر شود  و جهشی را  رقم بزند. البته رابطه تعیین کننده و الزام آور بین آنها وجود ندارد اما در جامعه ای که از سطح توسعه یافتگی سیاسی و استاندارد های حقوق بشری بیشتری برخوردار باشد ،به طور نسبی می توان بیشتر انتظار داشت  از پیشرفت و توسعه پایدار برخوردار گردد. سخنان کوتاه ادیب تاکیدی بر این ضرورت بود که توسعه سیاسی و پاسخگویی به مطالبات بر زمین مانده سیاسی و فرهنگی و بویژه حقوق محذوفین نباید قربانی توجه صرف به سیاست خارجی و توافق هسته ای شود.

سخنان ادیب به مسئله ای راهبردی تکیه داشته و غفلت روحانی و دولت اعتدال را گوشزد می سازد، ازاینرو  ارزش حرف های ادیب به مراتب از اظهارات کرباسچی بیشتر  است اگرچه تاکید وی بر مظلومیت موسوی نیز در جای خود مهم است. اعتراض ادیب به لغو کنسرت های موسیقی از جایگاه یک روحانی دیگر ویژگی مهم سخنان وی است که نشان می دهد بخشی از روحانیت و جامعه دین داران کشور نه تنها با موسیقی مشکل ندارند بلکه خواهان رفع محدودیت ها در این زمینه هستند این دیدگاه در تضعیف نگاه منفی و کلاسیک حوزه ها به موسیقی و همچنین رویکرد معطوف به قدرت و ملاحظات سیاسی اصول گرایان افراطی موثر است.

اما آنگونه که حجت الاسلام آهنگران روایت کرده است تعاداد قابل توجهی از  حاضران در مجلس به تایید موضع ادیب پرداختند.    این اتفاق در کنار مسائلی که در حاشیه  مراسم افطاری روحانی با  فعالان سیاسی دو جناح رخ داد نشان داد در شش سالگی جنبش سبز همچنان مسئله موسوی و کروبی از موضوعات مهم  عرصه سیاسی است و تمهیدات نظام و برخی ا زتحول خواهان محافظه کار در عبور از آن شکست خورده است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می شود که  جمع مهمی از روحانیون  حاضر در حضور ائمه جمعه خواستار رفع حصر از رهبران نمادین جنبش سبز می شوند و حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی در برابر شعار های مرگ بر فتنه گر جمعی قلیل از افراطی ها می گوید به فکر آبروی اسلام باشید وسپس همگان آرام می شوند. سید مهدی طباطبایی حرکت آنان  و تلاش برای به هم زدن جلسه که تداوم سیاست رسمی بخش مسلط قدرت  و اقتدار گرایان در شش سال گذشته بود را باعث هتک آبرو و وهن اسلام بشمار  آورد. درنهایت نیز فضا آرام شده و جلسه ادامه پیدا می کند. با توجه به جضور بخش قابل اعتنایی از مسئولان، وروحانیون هوادار نظام و نمایندگان رهبری ، معلوم می شود  تلاش ها برای دعوت به بصیرت ادعایی که اسم رمز بستن ندای وجدان و چشم عقل در برابر ظلم و همراهی با استبداد دینی است، در میان بخش مهمی از کارگزاران نظام به جایی نرسیده است و بحران مشروعیت کماکان ادامه دارد.

این اتفاق نشان می دهد صبر و شکیبایی موسوی ، کروبی و رهنورد و فعالان مصمم  و وفادار جنبش سبز مثمر ثمر بوده است. اینک مطالبه رفع حصر رساتر از همیشه در همه جا شنیده می شود و از خیابان ها و دانشگاه ها به نهاد ریاست جمهوری کشیده شده است. حتم دارم اگر  فضای پلیسی اندکی کاسته شود این صدا حتی در بیت رهبری و اکثر پادگان های سپاه نیز طنین افکن خواهد شد.  طرح مطالبه رفع حصر در نهاد ریاست جمهوری و واکنش خشم آلود  اقتدار گرایان ارزیابی نکاتی را به  دیدگاه هایی که سکوت و عبور آرام از جنبش سبز و بستن پرونده اعتراضات انتخاباتی ۸۸ را در میان  اصلاح طلبان و تحول خواهان ترویج می کنند،  گوشزد کرد. بر خلاف استدلال آنها که مدعی هستند دیگر جنبش امکان بازسازی ندارد و اقبالش در جامعه را از دست داده است، هر روزنه ای در  زمان حیات دولت اعتدال در جامعه باز شده است، مطالبه رفع حصر به صورت جدی مطرح شده است. رمضان ۹۲ نشان داد حتی در داخل بلوک قدرت و نظام نه تنها ادعای فتنه بودن جنبش اعتراضی ۸۸ خریداری ندارد بلکه صدا هایی در ضرورت رفع حصر و دلجویی از موسوی و کروبی نیز شنیده می شود. این امر در کنار حضور جدی موسوی و کروبی در جامعه  چشم انداز مناسبی را برای  تحرک مجدد جنبش سبز  ترسیم می نماید. حوادث دو روز اخیر همچنین نمایان ساخت  روحانی نیز نمی تواند بدون توجه به گشایش های سیاسی و نادیده گرفتن مسئله رفع حصر  با توجه  مسئولیتش در شورای امنیت ملی  انتظار تداوم حمایت تمامی  پایگاه اجتماعی اش را داشته باشد.

رمضان ۹۴ نشان می دهد با ایستادگی ، صبر و پرهیز از در افتادن در راه های سراب گونه و رفو کاری ها می توان امیدوار بود که زمانه بی فریاد کنونی به پایان برسد و دور جدیدی از تحرکات جنبش سبز شروع شود.

#دیدگاهنو #خامنهای #علیافشاری #رمضانالکریم #رمضان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon