رهبر ایران میگوید آمریکا قصد دارد اقتصاد ایران را ببلعد!


در تلگرامبخوانید

رهبر ایران در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت که غربی ها در مذاکرات هسته ای هم هدفشان بلعیدن اقتصاد ایران از طریق هاضمه اقتصاد جهانی است که سردمدار آن هم آمریکاست. وی ادغام در اقتصاد جهانی را یک شکست دانست و گفت “اینکه کشوری اقتصادش را ادغام کند در اقتصاد جهانی افتخار نیست این شکست است” این در حالی است که دولت مورد حمایت او در طول هشت سال با بالاترین درآمد نفتی در تاریخ و با کمترین ارتباط با اقتصاد جهانی حاصلی جز اتلاف و دزدی و اختلاس های چند میلیارد دلاری برای مردم ایران نداشت.

#خامنهای #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon