رواداری مذهبی در امارات متحده عربی

مراحل ساخت دومین کلیسای اعظم کاتولیک در ابوظبی به اتمام رسیده است و در یازدهم ژوئن افتتاح خواهد شد. زمین اولین کلیسای اعظم کاتولیک – سنت جوزف – توسط امیر ابوظبی در ۱۹۶۵ به جامعه مسیحیان کاتولیک ابوظبی اهدا شد.

اما جامعه کاتولیک ها در امارات را چه کسانی تشکیل میدهند؟  کاتولیک ها از سراسر دنیا در امارات عربی حضور دارند، آمریکایی ها و صاحبان مشاغل و دیپلمات های خارجی بخشی از جامعه کاتولیک امارات را تشکیل میدهند. اکثریت آنها نیز فیلیپینی تبارهایی هستند که برای کار به امارات آمده اند و پوشش اخبار مربوط به کلیسای جدید کاتولیک در فلیپین و توسط کلیسای اعظم مانیل نیز تصادفی نیست.

کلیساها در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وجود دارند به غیر از یک استثناء: عربستان سعودی! یک و نیم میلیون مسیحی کاتولیک در عربستان امکان برپایی مراسم مذهبی ندارند. مقامات سعودی میگویند آنها آزادند که در خفا مراسم مذهبی خود را بجای آورند. اما این پاسخ درستی به کسانی نیست که برای بجا آوردن مراسم مذهبی خود به کلیسا، کشیش و برنامه های خاص آن احتیاج دارند.

اما امارات رویکرد دیگری دارد، آزادی مذاهب در حقیقت وجود دارد و حاکمان امارات برای ساخت کلیسا و آرامگاه زمین هایی را به مسیحیان اهدا کرده اند. امیرنشین ابوظبی همینطور برای بهائیان نیز زمین هایی اختصاص داده است در حالی که بهائیان در اکثر کشورهای اسلامی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند .خانه آزادی حتی در گزارش سختگیرانه خود درباره حقوق سیاسی در امارات میگوید ” اقلیت مسلمان شیعه و غیرمسلمانان میتوانند آزادانه مناسک مذهبی خود را داشته باشند بدون اینکه با مزاحمت مواجه شوند.“

با توجه به خشونت های بسیار شدید بین شیعیان و اهل سنت در سوریه و عراق و بدرفتاری و آزار اذیت مسیحیان در اکثر کشورهای عرب خاورمیانه. برگزاری عشاری ربانی و افتتاح کلیسای سنت پاول در ابوظبی گامی مثبت در جهت رواداری مذهبی و شایسته تقدیر است.

الیوت آبرامز – سی‌اف‌آر

#اماراتمتحدهعربی #بهایی #دوبی #کاتولیک #رواداریمذهبی #دیدگاهنو #مسیحی #ایران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon