روایت هولناک صیاد آزادشده از ‌۱۶۷۵روز‌ اسارت در جهنم سومالی

محمد شریف پناهنده که در سال ۹۴ به همراه تعدادی دیگر از صیادان ایرانی توسط دزدان دریایی سومالی اسیر گرفته شده بود پس آزادی از دست دزدان دریایی در گفتگو با رسانه‌ها گفت: امروز صبح غذا می‌دادند تا صبح روز بعد. مقدار خیلی کمی برنج می‌دادند که در آب می‌جوشاندیم و می‌خوردیم. به‌خاطر نداشتن غذای‌ کافی، هر ۱۵ روز یک‌بار اجابت مزاج داشتیم. برگ درختان را می‌خوردیم‌ که خیلی تلخ بود و نمی‌توانستیم طعم‌شان را تحمل‌کنیم. آب نداشتیم حمام کنیم. سه سال تمام یک لباس تن‌مان بود. بعضی وقت‌ها که از عرق خیس می‌شد، از تن‌مان در می‌آوردیم، خشک می‌کردیم و دوباره می‌پوشیدیم.به خاطر این شرایط به شدت بیمار شده بودم. هر روز صبح اگر خانواده‌مان برای تقاضای پول جواب نمی‌داد، به سمت ما تیراندازی می‌کردند. روزی چند بار به خاطر این وضعیت غش می‌کردم و نیم ساعت بعد به هوش می‌آمدم.

#دزداندریایی #ماهیگیرانایرانی #محمدشریفپناهنده #سومالی #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon