روحانی خودش را به‌خواب‌زده و مشکلات اقتصادی را نمی‌بیند

روزنامه جهان صنعت در گزارشی با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس جمهور نوشت: به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت طی یک سال گذشته نه تنها عبور از دوره‌های گذار اقتصادی را ممکن نکرده، که در حال فرو بردن اقتصاد در منجلابی است که به واسطه سیاست‌های ناکارآمد وی ایجاد شده است. مادامی که سیاستگذاری‌های عمده دولتی زیر سلطه گروه‌های موازی و گروه‌های خاص قرار داشته باشد تا سیاست‌های اقتصادی را به نفع خود و گروه‌های ذی‌ربط خود تغییر دهند، حتی مقاومت و ایستادگی در برابر هجمه عوامل خارجی نیز مسیر دستیابی به پیروزی را هموار نخواهد کرد چرا که در چنین شرایطی که اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌است اما هنوز هم دولتمردان به اشتباهات خود پی نبرده‌اند.در این میان رییس دولت نیز خود را به خواب زده است، شاید اگر به خواب فرو رفته بود می‌توانست بیدار شود اما فردی که خود را به خواب زده را هرگز نمی‌توان بیدار کرد.

#سیاستواقتصاد #حسنروحانی #دیدگاهنو #دولت #روزنامه #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon