روحانی: سیاست ما را خامنه‌ای مشخص می‌کند

حسن روحانی، در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و گفت “تصمیمی برای مذاکره دوجانبه با آمریکا در هیچ مقطعی نداشته و نداریم”. حسن روحانی همچنین در ادامه تاکید کرد “سیاست‌های ما را آیت‌الله علی خامنه‌ای مشخص می کند همه ما مسیر واحدی را طی می کنیم و در مسائل ملی اختلافی وجود ندارد”.

#مجلس #حسنروحانی #دیدگاهنو #خامنهای #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon