ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه‌قضائیه قطعی شد

فرید مدرسی از چهره‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت حسن روحانی در توییتی قطعیت ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه را مطرح کرد. به گفته این چهره اصلاح طلب « گفتگوهای مقدماتی با او انجام شده و جلسه میان او و صادق لاریجانی نیز برای چگونگی انتقال ریاست قوه برگزار شد. قرار شده است که معاونان قوه قضاییه نهایت همکاری را با رئیسی داشته باشند». ابراهیم رئیسی در جوانی دادستان کرج و پس از مدتی نیز دادستان همدان شد و تا سال ۱۳۶۴ در همدان این مسئولیت را داشت. وی پس از روی کار آمدن خامنه ای دادستان تهران شد و از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه و از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ نیز دادستان کل کشور بودند..رئیسی همچنین از سال ۱۳۹۱ تاکنون رییس دادسری ویژه روحانیت است که به همین دلیل بسیاری از روحانیون مخالف حکومت توسط این فرد خلع لباس و یا محکوم به زندان شده اند.

#قوهقضاییه #علیخامنهای #دیدگاهنو #ابراهیمرئیسی #صادقلاریجانی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon