ریخته‌گران، چهره کمتر دیده‌شده پرونده سنگین بانک‌ سرمایه کیست؟

بهروز ریخته‌گران از سرمایه‌گذاران نزدیک به بیت رهبری (بابک زنجانی بیت رهبری) بازداشت شد. روز دوشنبه۱۱ تیر خبر بازداشت بهروز ریخته گران از سرمایه‌گذاران نزدیک به بیت رهبری در رسانه‌ها منتشر شد. ریخته گران از چهره‌های اصلی پرونده سنگین بانک سرمایه است، بانکی که او از شهرداری خرید و ماجرای آن به مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نیز کشیده شد. بهروز و فیروز ریخته‌گران از سرمایه‌گذاران اقتصادی در ایران هستند که گفته می شود به بیت رهبری نیز نزدیک بوده و سابقه حضور در فوتبال ایران هم داشته‌اند. در این گزارش ویدیویی به نقش ریخته گران در پرونده بانک سرمایه و دیگر اقدامات اقتصادی او پرداخته می شود.


ریخته‌گران، چهره کمتر دیده شده پرونده سنگین بانک سرمایه کیست؟ بهروز ریخته‌گران از سرمایه‌گذاران نزدیک به بیت رهبری (بابک زنجانی بیت رهبری) بازداشت شد. روز دوشنبه۱۱تیر خبربازداشت بهروز ریخته گران از سرمایه‌گذاران نزدیک به بیت رهبری در رسانه‌ها منتشر شد. ریخته گران از چهره‌های pic.twitter.com/mjYf7vFiQW — دیدگاه نو (@didgahenow) July 4, 2019

#انتخابات #بهروزریختهگران #سرمایهگذاراناقتصادی #دیدگاهنو #فوتبالایران #بیترهبری #بانکسرمایه

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon