سرعت اینترنت در ایران، در حد کشورهای جنگ زده است


در تلگرامبخوانید

روزنامه شهروند در شماره روز یکشنبه خود به تازه ترین گزارش موسسه آکامای درباره سرعت اینترنت در کشورها اشاره کرده و نوشته است که “سرعت اینترنت در ایران، در حد کشورهای جنگ زده است” بر طبق این گزارش ایران از نظر سرعت اینترنت در میان ۱۹۲ کشور دارای رتبه ۱۶۹ است و اینترنت کشورهای عراق و عربستان و افغانستان پر سرعت تر از ایران است.

#اینترنتدرایران #دیدگاهنو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon