سرکار! یه چای به آقا بده. بعد از قتل میچسبه

رضا عقیلی با نام مستعار رضا ریش طرحی را درخصوص چای خوردن محمدعلی نجفی در کلانتری آن هم پس از قتل میترا استاد طراحی کرده است.

#دیدگاهنو #رضاعقیلی #محمدعلینجفی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon