سعید مرتضوی به عراق متواری شده است

پس از انتشار خبر عدم بازگشت سعید مرتضوی به ایران پس از راهپیمایی اربعین حسینی در کربلا، وکیل وی اعلام کرد، مرتضوی در راستای خدمت رسانی به امور ساخت حرمین شریف در نجف به نمایندگی از مردم یزد، تا سال آینده در عراق خواهد ماند!


#کربلا #دادستانکلکشور #سعیدمرتضوی #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon