سفر نمایندگان جریان مستقل شیعیان به منطقه


دیدگاه نو: جمعی از نمایندگان شیعه وسنی پارلمان کویت با تشکیل کارگروهی ویژه، رایزنی ها برای برون رفت از بحران یمن را آغاز کرده اند. پس از حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، طیف وسیعی از فعالان سیاسی، مدنی ورسانه ای، ورود کویت به این ائتلاف را دامن زدن به یک جنگ بزرگ فرقه ای توصیف کردند. این کارگروه از سوی پارلمان کویت مأمور گفتگو ومذاکره با طیف های گوناگون مذهبی واجتماعی در یمن وهمچنین گروهها وجریانهای شیعه مؤثر در منطقه شده است.

احمد اللبان فعال سیاسی ویکی از مشاوران ارشد این کمیته در گفتگو با دیدگاه نو میگوید: ” بحران کنونی یمن فقط منحصر به یمن نیست، آنچه در یمن اتفاق می افتد منعکس کنندۀ بی ثباتی وضعیت مذهبی،اجتماعی وسیاسی در منطقه است. رسیدن به راه حل مشترک تنها از راه گفتگوهای سیاسی بین دو طرف به نتیجه نمی رسد. گفتگو ورایزنی با دیگر طیف های مذهبی تأثیر گذار شیعه وسنی در منطقه بخصوص گروهها وجریانهای مستقل قدرتمند در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس از جمله مأموریتهای این کمیته تعریف شده است.”

اشاره آقای اللبان به گفتگوها ورایزنی هایی است که اخیراً میان شخصیتهای سیاسی ورسانه ای کویت ونمایندگان برخی مراجع تقلید متنفذ شیعه در کویت ودیگر کشورهای حاشیۀ خلیج فارس از جمله نمایندگان آیت الله سید صادق شیرازی انجام شده است.

نبیل العلوی از روزنامه نگاران لبنانی واز کارشناسان گروهها وجریانهای شیعه حاضر در منطقه امتیاز این گروه را استقلال آن از جهت گیری ها ودسته بندی های سیاسی رایج در منطقه می داند که با هدف برقرارى امنیت در کشورهاى اسلامى تشکیل شده است. آقای علوی یادآور می شود که هرچند نام  عبد الحمید دشتى، از هوادار حزب الله وایران، در میان اعضای این کارگروه به چشم می خورد اما تصمیم همه اینست که عملا این میانجیگرى مردمى ومستقل باشد.

چندی پیش خبر سفر ناگهانی شیخ محمد تقی ذاکری -نمایندۀ آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در آمریکا- به عربستان سعودی، کویت، قطر ویمن و دیدار وی با شخصیتهای منسوب به جناج معتدل بیت آیت الله شیرازی در عربستان  سعودی از جمله شیخ حسن صفار خبر داده بودند.

بنیاد جهانى آیت الله العظمی شیرازی در واشنگتن از تأیید یا تکذیب این خبر خودداری کرده است اما به نظر میرسد این سفرها در راستای فعالیت نمایندگان این مرجع پرنفوذ در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس برای برون رفت از بحران فرقه ای موجود صورت می گیرد.

سفر جاری آقای ذاکری به عربستان سعودى در حالی عمرۀ رجبیه اعلام شده است که گمانه زنی ها پیرامون حرکت  مرجعیت شیرازی ها برای حل بحران کنونی را تقویت کرده است. شیخ محمد تقی ذاکری طی سفر جاری خود به عربستان سعودی وکویت با بسیاری از شخصیتهای معتدل ومستقل شیعه وسنی دیدار وهماهنگی داشته است. منابع خبری همچنین از احتمال سفر وی به یمن، جایی که شیرازی ها در آنجا از نفوذ نسبتاً بالایی بویژه در میان شیعیان برخوردار هستند، خبر میدهند. آیت الله العظمی شیرازی در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس بویژه در مناطق شیعه نشین عربستان سعودی در شرق این کشور، موسوم به شرقیه، وهمچنین در کویت ویمن هواداران بسیاری دارد.

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon