سلبریتی‌های عراق از قیام مردم حمایت کردند

سلبریتی‌های کشور عراق در شبکه‌های اجتماعی از قیام مردمی حمایت کرده و خواستار تحقق خواست‌های مردم هستند. تاکنون بیش از ۳۵ شهروند عراقی در اعتراضات روزهای اخیر توسط ماموران حامی حکومت کشته شده‌اند. اعتراضات مردم عراق از بغداد شروع شد و در حال حاضر اکثریت شهرهای عراق را در بر گرفته است. مردم معترض در اولین روزهای اعتراض به گرانی و مشکلات اقتصادی تاکید کردند اما طی دو روز اخیر خواسته معترضان سقوط کامل دولت است.

#اعتراضاتعراق #سلبریتیهایعراق #عراق #سلبریتی #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon