سندرز پوستر توئیت ترامپ را به صحن سنای آمریکا آورد

در تلگرام بخوانید

برنی سندرز سناتور ایالت ورمانت و رقیب هیلاری کلینتون در رقابت های درون حزبی برای کسب نامزدی ریاست جمهوری، امروز پوستری از توئیت دانالد ترامپ رئیس جمهور منتخب را با خود به صحن سنای آمریکا آورد. سندر در سخنانی با اشاره به شعار محوری ترامپ مبنی بر عدم حذف خدمات درمانی و حقوق بازنشستگی گفت که ترامپ نه تنها در حساب توئیتر خود بلکه بارها و بارها نسبت به حمایت خود از حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی در این دوران تاکید کرده است اما حالا که به ریاست رسیده است قصد دارد دقیقا بر خلاف این وعده عمل کند.

#برنیسندرز #دانالدترامپ #دیدگاهنو #هیلاریکلینتون

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon