سنگین‌ترین وثیقه‌های ایران را دادگاه‌ها برای چه کسانی تعیین کرده است؟

سنگین‌ترین مبلغی که تاکنون از سوی یک قاضی برای یک پرونده قضائی تعیین شده، متعلق به مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور است. آن‌گونه که وب‌سایت رجانیوز مدعی شده است جهانگیری در سال ۹۶ با قرار وثیقه هزارمیلیاردی آزاد شد. حال سوال اینجاست که چطور برادر معاون اول این میزان وثیقه را تودیع کرده است؟ پس از جهانگیری، اما محمدرضا زنوزی مالک تیم فوتبال تراکتورسازی، شرکت هواپیمایی آتا، سرمایه‌گذاری فولادگستر تبریز و شرکت ایران‌خودروی تبریز و «ع. ع» مدیرعامل کنتورسازی به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند.

#هواپیماییآتا #سالارآقاخانی #محمدرضازنوزی #تراکتورسازی #وثیقه #دیدگاهنو #مهدیجهانگیری #فسادمالی #جمهوریاسلامی #فساد #سالارآخانی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon