سهم نهادهای امنیتی و حکومتی از جنگل‌های استان گلستان ۷۰ درصد است

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور؛ ۷۰٪ از جنگل‌های استان گلستان در اختیار شرکت‌ها و نهادهای صاحب نفوذ است. به اسامی و هکتارهای تحت پوشش دقت کنید: حوزه علمیه گرگان: ۴۷۰۱۳ هکتار ، لشکر ۲۵ کربلا (سپاه): ۱۳۰۰۰ هکتار، موسسه پیشگامان سازندگی: ۸۶۹۰ هکتار، آستان قدس: ۹۹۱ هکتار است. تخریب جنگل‌های شمال کشور با هدف فروش درختان و همچنین استفاده از زمین‌ها و همچنین تغییر کاربری زمین‌ها تاکنون سودکلانی به حساب دستگاه‌های امنیتی و حکومتی واریز کرده است و از سویی دیگر همین تخریب‌ها از عوامل مهم سیل در شمال کشور بوده است.


© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon