سه پژوهشگر در آتش‌سوزی پژوهشگاه فضایی ایران کشته شدند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه از آتش‌سوزی در پژوهشکده سامانه حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران و کشته شدن سه پژوهشگر خبر داد. جزئیات بیشتری از زمان و چگونگی این حادثه منتشر نشده است و تنها محمد جواد آذری‌جهرمی به خبرنگاران گفته که در روز حادثه به دلیل «برگزاری مراسم»کسی متوجه این آتش‌سوزی نشده و سه نفر از افرادی که این ساختمان مشغول فعالیت بودند براثر آتش‌سوزی جان باختند. وزیر ارتباطات ایران می گوید که تا کنون گزارش کامل این حادثه اعلام نشده است.

#آتشسوزی #پژوهشگاهفضاییایران #دیدگاهنو #وزیرارتباطاتوفناوریاطلاعات #هواوفضا

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon