سوریه، بندر طرطوس را به مدت ۴۹ سال به روسیه واگذار کرد

«یوری بوریسوف» معاون رئیس جمهور روسیه روز شنبه خبر داد که بندر «طرطوس» سوریه برای مدت ۴۹ سال به روسیه واگذار شده است. معاون پوتین در این رابطه اعلام کرد که این واگذاری جهت افزایش پتانسیل‌های مالی-تجاری صورت گرفته است. در حالی روسیه توانسته است بخشی از خاک سوریه را به مدت ۴۹ سال صاحب شود که جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر بیشتر کمک را به این دولت کرده اما روابط دولت سوریه با وجود نشان دادن صمیمانه با دولت جمهوری اسلامی، بیشتر با کشورهای دیگر روابط گرم دارد و صرفا در این شرایط منافع ملی و اموال ملی ایران به تاراج می‌رود.


#بندرطرطوس #روسیه #سوریه #دیدگاهنو #ایران #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon