سپاه فیلم زندگی محسن رضائی را میسازد


در تلگرامبخوانید

زندگی محسن رضائی در فیلمی با عنوان ژنرال های خاموش به نمایش درخواهد آمد. حامد شیخی هنرپیشه ای است که قرار است نقش رضائی را ایفا کند و در عکس هایی همراه با محسن رضائی نیز دیده شده است. پیش از این نیز “سام رضائی” پسر عموی محسن رضائی در فیلم “یوسف هور” نقش او را ایفا کرده است و برادر علی شمخانی نیز در همین فیلم نقش شمخانی را بازی میکند. در حالی این روزها برای فیلم کردن زندگی فرماندهان زمان جنگ تلاش میشود و سپاه با سرمایه گذاری فراوان تلاش میکند تا تصویری غیرواقعی از این فرماندهان نشان دهد که همچنان پاسخی بر هزاران سوال و ابهام درباره عملکرد برخی از فرماندهان جنگ خصوصا محسن رضائی نخواهد بود. به نظر میرسد سپاه پاسدارن تلاش میکند تا با از جیب بیت المال روایت هایی خیال پردازانه به خورد مخاطب بدهد.

#حامدشیخی #فیلممحسنرضائی #محسنرضائی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon