سیاست های جدید صندوق بین المللی پول برای مبارزه با فساد

صندوق بین المللی پول از این پس به طور سیستماتیک و از طریق راهنمای جدید منتشر شده خود، به جنگ با فساد و آثار آن بر روی رشد اقتصادی تمامی کشورهای عضو می رود. هدف از این سیاست جدید سختگیرانه تر، مقابله با مشارکت ناخواسته کشورهای ثروتمند در ایجاد فساد در کشورهای در حال توسعه از طریق پولشویی و یا مالکیت های ناشناس بر شرکت ها است.

در تلگرام بخوانید

کریستین لاگارد -رئیس صندوق بین المللی پول- در بیانیه ای گفت: می دانیم که فساد به فقرا آسیب می زند، فرصت های اقتصادی و تحرک اجتماعی را سلب می کند و با تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دولتی، باعث از بین رفتن همبستگی جامعه می شود.   ما اکنون چارچوبی برای افزایش مشارکت در حاکمیت کشورها و مقابله با فساد ایجاد کرده ایم که هدف آن تعامل سیستماتیک تر، منصفانه تر، کارا تر و مستحکم تر با کشورهای عضو است.

به گفته صندوق، فساد و حکمرانی ضعیف به رشد اقتصادی لطمه می زند و نابرابری را تشدید می کند و این چارچوب جدید تلاش دارد تا مطمئن شود تمامی اعضا استانداردهای یکسانی را رعایت می کنند، مساله ای که به گفته صندوق همیشه انجام نمی شود. این سیاست جدید پس از آن شکل گرفت که مقامات اوکراینی به درخواست صندوق اصلاحات سختگیرانه ای را برای مقابله با فساد اعمال کردند. راهنمای بازبینی شده ” حکمرانی خوب” که از یکم ژوئیه امسال اجرایی خواهد شد، حاصل بازنگری در سیاست قدیمی ۲۰ ساله صندوق است.

هر چند که پیش تر نیز برخی از تلاش های صندوق برای اعمال استاندارد یکسان در بین تمامی اعضا به شکست انجامیده بود، اما طبق راهنمای جدید که ششم آوریل امسال به تایید هیات مدیره صندوق رسید، صندوق نگرانی های خود در خصوص حکمرانی خوب را در تمامی بازنگری های سالانه خود از کشورهای عضو بیان خواهد کرد. مقامات صندوق بین المللی پول گفته اند انتظار ندارند این سیاست منجر به سخت تر شدن شرایط وام ها شود. وام هایی که هم اکنون به کشورهای کمی پرداخت می شوند و حاوی قوانین ضد فساد هستند. سیاست جدید روی نهادهای مالی کلیدی متمرکز خواهد شد که شامل قوانین مالی و بانک مرکزی، قوانین بازار، حاکمیت قانون و سیاست های مقابله با پولشویی و مقابله با تروریسم هستند.

تحلیل های صندوق نشان می دهد به ازای ۲۵ واحد کاهش در شاخص فساد، رشد اقتصادی سالانه کشورها تا ۰.۵ درصد افزایش می یابد.

در تلگرام بخوانید

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon