شبانه بهای بنزین دو برابر شد

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی بامداد ۲۴ آبان از افزایش بهای بنزین آزاد در کشور خبر دا طبق اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان خواهد بود، همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.طبق این بیانیه، «سهمیه خودروهای سواری شخصی بنزینی ماهانه ۶۰ لیتر و دوگانه سوز ۳۰ لیتر خواهد بود.» سهمیه سوخت موتورسیکلت ماهانه ۲۵ لیتر تعیین شده است. در حالی قیمت بنزین دو برابر شده است که حسن روحانی در آخرین سخنرانی خود خبر از اکتشاف چاه بسیار بزرگ فرآورده‌های نفتی داده است.

شبانه بهای بنزین دو برابر شد طبق اعلام شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی قیمت #بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان خواهد بود، همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است pic.twitter.com/3vu1hEwfTa — دیدگاه‌نو (@didgahenow) November 14, 2019

#قیمتبنزین #دوبرابرشدنبنزین #دیدگاهنو #سهمیهبندیبنزین #بنزین #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon