شبنم نعمت‌زاده: پدرم در حقم پدری نکرد و من آقا‌زاده نیستم!

شبنم نعمت زاده می‌گوید آقازاده نیست و پدرش که سالها از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود در حق او‌ پدری نکرده است. این متهم فساد اقتصادی در چهارمین جلسه دادگاه گفت:«پدرم برای من اصلا پدر خوبی نبود؛ من پدری نداشتم،قضیه آقازادگی در مورد من صدق پیدا نمی‌کند» شبنم نعمت‌زاده با رانت و ارتباطات پدرش یکی از بزرگ‌ترین متهمان فساد اقتصادی ایران است. پس از بازداشت شبنم نعمت‌زاده، محمدرضا نعمت‌زاده یکی از وزرای صنعت و معدن و از مقامات پای ثابت جمهوری‌اسلامی در مصاحبه‌ای اعلام کرد اتهامات مرتبط با فرزندش از اساس کذب است.

#محمدرضانعمتزاده #فساداقتصادی #آقازاده #اختلاس #فسادمالی #شبنمنعمتزاده #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon