شلیک مستقیم به سر یک جوان بخاطر بی‌توجهی به ایست مامور نیروی‌انتظامی

حمزه سعدونی، ساکن لشکرآباد اهواز بر اثر شلیک مستقیم ماموران نیروى انتظامى بە ناحیه سر جان خود را از دست داد. بر اساس اطلاعات موجود، این شهروند اهوازی در هنگام تردد با موتورسیکلت به فرمان ایست ماموران نیروى انتظامى توجهی نکرده و همین مسئله باعث شده که ماموران به سمت او شلیک کنند.

#نیروىانتظامى #اهواز #شهرونداهوازی #دیدگاهنو #حمزهسعدونی #جمهوریاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon