شهرداری تهران با خودش قرارداد۷ میلیاردی برای انجام خدمات کامپیوتری بست

بررسی سامانه شفافیت شهرداری تهران نشان می‌دهد، شهرداری تهران برای تامین خدمات پشتیبانی در نرم افزارها و سرویس‌های خود قراردادی ۷ میلیارد تومانی با شرکت زیرمجموعه‌اش یعنی موسسه رایانه شهر تهران امضا کرده است. گفته می‌شود این روش در سیستم اداری جمهوری‌اسلامی بسیار متداول است و سازمان‌ها و ادارات دولتی و نیمه دولتی از این طریق اختلاس و فساد می‌کنند.

#دیدگاهنو #شهرداریتهران #فساداقتصادی #موسسهرایانهشهرتهران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon