شهردار سال‌های ۸۲ تا ۸۴ شیراز عامل اصلی فاجعه انسانی است

یاشار سلطانی با انتشار تصاویری از صمد رجا شهردار سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ با اشاره به پر کردن مسیر سیلاب دروازه قرآن شیراز سیلاب امروز را نتیجه رویکرد وی دانسته است. این روزنامه‌نگار محکوم به زندان در توییتر خود نوشت: عکس های قدیمی دروازه قرآن شیراز را نگاه کنید. آن دره هایی که امروز پر شده،‌ همان مسیر سیلاب است. صمد رجا شهردار سالهای ۸۲ تا ۸۴ شیراز با پر کردن نخاله و ریختن آسفالت مهمترین مسیل شیراز را تبدیل به خیابان کرد و امروز این فاجعه انسانی رخ داد.مسئولیت این حماقت ها با چه کسی است؟


عکس های قدیمی دروازه قرآن شیراز را نگاه کنید. آن دره هایی که امروز پر شده،‌ همان مسیر سیلاب است.#صمد_رجا شهردار سالهای ۸۲ تا ۸۴ شیراز با پر کردن نخاله و ریختن آسفالت مهمترین مسیل شیراز را تبدیل به خیابان کرد و امروز این #فاجعه_انسانی رخ داد. مسئولیت این حماقت ها با چه کسی است؟ pic.twitter.com/vGjvVVjQr9 — yashar soltani (@yasharsoltani) March 25, 2019

#دیدگاهنو #سیل #سیلدرشیراز #یاشارسلطانی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon