شکایت علی لاریجانی از مبتکر جوان

مهدی پیرقلی مبتکر جوان خبر از شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی از او داده است. پیرقلی می گوید: طرحی داشتم که با هزینه تولید صفر آب آشامیدنی کشور را تامین کنم ولی وقتی آن را برای رئیس مجلس فرستادم آقای لاریجانی از من شکایت کرد.


#دیدگاهنو #علیلاریجانی #مجلسشورایاسلامی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon