شیخ شفیق: فرشتگان آسمانی در مقابله با نتانیاهو سیل وارد ایران کردند

شفیق جرادی روحانی لبنانی در سخنرانی خود دلیل وقوع سیل را مقابله فرشتگان آسمانی با سخنان بنیامین نتانیاهو دانست و گفت: «وقتی نتانیاهو از خشکسالی در ایران حرف زد سه چهار فرشته که در آسمان می‌گشتند،خبر را شنیدند.چنان بارانی گرفت که خودکفایی آب صددرصد شد.به رحمت خدا ببالید.دیگر گرسنگی و برهنگی نخواهیم کشید، ضعیف و ذلیل نخواهیم شد، شکست نخواهیم خورد»

دلیل #سیل در ایران از نگاه شفیق جرادی روحانی لبنانی:وقتی #نتانیاهو از خشکسالی در ایران حرف زد سه چهار فرشته که در آسمان می‌گشتند،خبر را شنیدند.چنان بارانی گرفت که خودکفایی آب صددرصد شد.به رحمت خدا ببالید.دیگر گرسنگی و برهنگی نخواهیم کشید، ضعیف و ذلیل نخواهیم شد، شکست نخواهیم خورد pic.twitter.com/L7G7BqU2EQ — دیدگاه نو (@didgahenow) April 30, 2019

#اسرائیل #بنیامیننتانیاهو #سیل #دیدگاهنو #شفیقجرادی #سیلدرایران

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon