صدا و سیما شبکه العالم سوری برای دولت سوریه افتتاح کرد

۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای صداوسیما به دستور خامنه ای و به منظور افتتاح شبکه العالم سوری برای دولت سوریه برداشت شد. در حالی این شبکه با هزینه‌های بسیار بالا افتتاح شده است که علی خامنه ای با برداشت از صندوق توسعه برای سیل زدگان مخالفت کرد. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص واکنش نشان دادند و از «تاراج رفتن اموال عمومی» سخن گفتند.

#سوریه #علیخامنهای #دیدگاهنو #صداوسیما #شبکهالعالمسوری #سیلزدگان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon