صفحه رسمی قاسم سلیمانی توسط اینستاگرام بسته شد


در تلگرامبخوانید


صفحه رسمی اینستاگرام قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، توسط اینستاگرام بسته شد!

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon