طرح مجلس برای حذف زبان انگلیسی از مدارس

۵۷ نماینده مجلس طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور را به هیأت رئیسه مجلس ارسال کردند. بر اساس آن آموزش زبان‌ انگلیسی از برنامه مدارس حذف و اختیاری اعلام شده و دانش‌آموزان برای یادگیری می‌توانند به آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کنند. هزینه آموزش نیز برعهده دانش‌آموزان خواهد بود. پیشتر علی خامنه‌ای نقدهای متعددی درخصوص آموزش زبان انگلیسی در مدارس مطرح کرده بود.


طرح مجلس برای حذف زبان انگلیسی از مدارس ۵۷نماینده مجلس طرح یک فوریتی رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور را به هیأت رئیسه مجلس ارسال کردند.آموزش انگلیسی از برنامه مدارس حذف و اختیاری اعلام شده و دانش‌آموزان برای یادگیری می‌توانندبه آموزشگاه‌های آزاد مراجعه کنند pic.twitter.com/urTIMHfbA5 — دیدگاه‌نو (@didgahenow) October 11, 2019

#مجلس #آموزشزبانانگلیسی #جمهوریاسلامی #دانشآموزان #زبانانگلیسی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon