“عامل انتقال پول های فروش نفت ایران برای حزب الله به لبنان” ترور شد

حزب الله لبنان اعلام کرد که یکی از اعضای مهم پیشین آن در خانه خود هدف سوء قصد قرار گرفته و جسد او در همان مکان به دست آمده است. این فرد علی حاطوم نام داشت که در خانه ای در محله شیعه نشین الضاحیه در جنوب بیروت در بخشی به نام برج البَراجِنه زندگی می کرد. برخی منابع خبری در بیروت می گویند که علی حاطوم به علت رقابت ها در امور تبهکاری هدف سوء قصد قرار گرفته است. ولی در شبکه های اجتماعی ایرانی ادعا شد که حاطوم عامل انتقال پول های فروش نفت ایران برای حزب الله به لبنان بوده است. در این گزارش ادعا شده که علت ترور حاطوم آن بوده که اطلاعات زیادی درباره کانال انتقال کمک های مالی رژیم ایران به حزب الله داشته و از این رو به دستور نصرالله به قتل رسیده است. بررسی میزان درستی این ادعا امکان پذیرنیست

#علیحاطوم #حزبالله #دیدگاهنو #جمهوریاسلامی #لبنان

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon