عامل حمله تروریستی کانادا، طرفدار افراطی لوپن و ترامپ بوده است

در تلگرام بخوانید

الساندر بیزونته، دانشجوی کانادایى، عامل حمله تروریستى مسجد کبک که باعث کشته شدن ۶ نفر شد، معرفى شده است. حساب او شبکه های اجتماعی نشان میدهد که از طرفداران افراطى ترامپ و مارین لوپن بوده است. برایتبارت، رسانه استیو بنن، مشاور ارشد آقاى ترامپ، شهروند مراکشى اى که به پلیس خبر داده بود را به عنوان عامل اصلى حمله در تیتر خبرش معرفى کرده و تروریست کانادایى را در متن قرار دادن است. همچنین فاکس نیوز هم با وجود تایید پلیس، حاضر نشد خبر قبلى اش مبنى بر تروریست مراکشى را اصلاح کند و همچنان شهروند مراکشی که مجرم را معرفی کرده بود را بعنوان تروریست معرفی میکند.

#لوپن #الساندربيزونته #مسجدکبک #دیدگاهنو #ترامپ

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon