عدالت در اسرائیل اجرا شد، اما در مملکت علی خامنه‌ای خیر!

تصویر شماره یک متعلق به رئیس جمهور پیشین اسرائیل ‘موشه کاتساو’ است که داراى سوابق وزیر ساخت و ساز، وزیر کار و امور اجتماعى، وزیر راه، معاون نخست وزیر و وزیر توریسم دولت اسرائیل مى باشد. در سال ٢٠٠۶ موشه کاتساو علیه یکى از کارمندان خانم خویش به دادستانى اسرائیل اعلام جرم کرد. به این ادعا که این زن از او باج می‌خواهد.

در تلگرام بخوانید

متهم در بازجویى، رئیس جمهور وقت اسرائیل را متهم به تجاوز جنسى به خویش در زمان مسولیت خویش به عنوان وزیر توریسم مى کند. با دیدن شواهد متهم، پلیس به کاخ ریاست جمهورى هجوم مى‌برد و کامپیوترهاى رئیس جمهور را بررسى مى‌کند و با یافتن شواهدى علیه رئیس جمهور وقت او را رسماً متهم به تجاوز جنسى مى‌کند، و از مى‌خواهد به خاطر مصونیت قضایى در دوره ریاست جمهورى داوطلبانه از کار کناره گیرى بکند و یا بطور موقت معلق بشود تا به اتهام اش رسیدگى شود. در حالى که موشه کاتساو در برابر اتهامات وارده مقاومت مى کرد و خودش را بى گناه معرفى مى کرد، هفت زن دیگر نیز ادعاهایى مشابه مطرح کردند. در برابر اصرار دادستان کل اسرائیل براى کناره گیرى از قدرت، رئیس جمهور وقت سخت مقاومت مى کرد. اما در نهایت با فشار افکار عمومى سه ماه مرخصى گرفت و پانزده روز قبل از اتمام دوره ریاست جمهورى اش نیز از قدرت کناره گرفت.

در نهایت رئیس جمهور خاطى را جرم تجاوز جنسى، آزار جنسى و تلاش براى ممانعت از اجراى عدالت به هفت سال زندان و پرداخت جریمه به قربانیان محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر وقت در روز محکوم شدن رئیس جمهور سابق اسرائیل گفت: «امروز روزى تلخ براى اسرائیل بود، اما این محاکمه نشان داد که در اسرائیل همه در برابر قانون مساوى هستند، و هر زنى مالک انحصارى بدن خویش مى‌باشد». رئیس جمهور سابق پنج سال زندان کشید مانند هر شهروندى دیگر و مانند آقای مرتضوی به اسم زندان به زیارت کربلا نرفت. و بعد از پنج سال زندان با شروطى (عفو مشروط به شرط گذرندان دو سوم دوره محکومیت) مانند دیدار هفتگى با روانشناس، از خانه بیرون نرفتن در شب، خواندن دعاى روزانه، عدم تماس با قربانیان از زندان آزاد شد.

اما عکس شماره دو متعلق به دولتمردى از رژیم صهونیستى نیست. این عکس متعلق به «سلمان خدادادی» است. دولتمردی برآمده از انقلاب اسلامی که با برنامه ریزى قبلى به زنى جوان و بیکار و جویاى کار تجاوز جنسى مى‌کنند، و با شرمى تمام مرده و روح او را هم با تهمت هایى مانند اخاذى مى‌آزارد

#اسرائیل #سلمانخدادادی #دیدگاهنو #ایران #موشهكاتساو #بنياميننتانياهو

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon