عراقچی خبر از به تاخیر افتادن کانال ویژه مالی اروپا داد

عباس عراقچی، معاون‌سیاسی وزارت‌امورخارجی، گفته: «قرار بود سازوکار ویژه مالی اروپا دوشنبه راه‌بیفتد اما گویا یکی‌دو روز ثبت آن‌ طول می‌کشد؛ قرار است سه‌کشور اروپایی سهام‌دار آن باشند و در یکی دو روز آینده اعلام شود، مگر کسانی که نمی‌خواهند این سازوکار شکل بگیرد نگذارند.» عراقچی افزوده: «هشت‌ماه مذاکره با سه‌کشور اروپایی زمان زیادی‌است‌که برای تشکیل سازوکار ویژه مالی صرف شده»

#اروپا #دیدگاهنو #عباسعراقچی #وزارتامورخارجی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon