علم الهدی: حجاب اختیاری است بین روسری و چادر!

احمد علم الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد و از روحانیون تندرو وابسته به حاکمیت در آخرین سخنرانی خود به موضوع حجاب زنان پرداخت و گفت که در حجاب اجبار ممکن نیست! البته وی ادامه داد که حدی از حجاب شرعی اجباری است و مقصودش انتخاب میان چادر و روسری باید باشد و نمیشود یکی را اجباری کرد! علم الهدی ادامه داد “یکی از مسائلی که در جامعه امروز با آن روبرو هستیم، دخالت بیش‌ از حد #زنان در فعالیت‌های اقتصادی همسر است که از نظر اسلام مذموم است.”

در تلگرام بخوانید

در تلگرام بخوانید

#حجاباختیاری #خامنهای #دیدگاهنو #علمالهدی

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon