علم الهدی: رهبری در چاه‌های جمکران مشکلات را به امام زمان می‌گوید تا آنان را حل کند!

علم الهدی در نماز جمعه امروز مشهد گفت:”مقام معظم رهبری؛ هر وقت مشکل پیش می‌آید، آقا می‌رود جمکران و دست به دامن امام زمان می‌شود، از ایشان کمک می‌گیرد؛ رهبر سیاسی که در دنیای سیاستمداران آمریکایی و اروپایی می‌گویند اول رهبر سیاسی که قدرتمندترین رهبران سیاسی جهان هست، رهبر ایران است.انس با امام زمان را عامل موفقیت رهبری است. می‌گویند رهبری با این قدرت امروز در روی کره زمین وجود ندارد چون چه در داخل و خارج کسی نبوده با ایران رهبر دربیفتد و دشمنی کند مگر این‌که شکست خورده و نابود شده، این از ناله‌های مسجد جمکران و اشک ریختن‌ها در محضر امام زمان است، آن توسل و توجه را دارد و می بینیم مشکلاتش هم حل می‌شود که دشمن می‌گوید این قدرتمندترین رهبر روی کره زمین است….[می گویند] اگر این رهبر قدرتمندترین رهبر هست، چرا این مشکلات را داریم، بعضی‌ها هم گوشه و کنار می‌گویند چرا مقام معظم رهبری دخالت نمی‌کنند، در مسائل اقتصادی و مشکلات دیگر کشور و این مشکلات را برنمی‌دارند؟ یعنی چه دخالت کنند؟ نمایندگان مجلس را شما مردم انتخاب کردید، رئیس‌جمهور مملکت را شما انتخاب کردید و دولت تشکیل داده، یعنی رهبری بیایند دولتی که شما انتخاب کردید و نمایندگان مجلس را کنار بزنند و خودشان دخالت کنند؟ آن‌وقت از جمهوری اسلامی چیزی می‌ماند؟ یعنی چه چرا دخالت نمی‌کنند؟ در تیرماه که هیأت دولت خدمت مقام معظم رهبری رسیدند، ۷ نکته را بیان فرموده و به دولت تکلیف کردند، در ۲۱ آذر دوباره تأکید کردند، در ۱۹ دی که مردم قم رفتند خدمت آقا دوباره همان‌ها را تأکید کردند، حالا که عمل نمی‌شود چه؟ اقتصاد مقاومتی را ۴، ۵ سال است تأکید دارند، اجرا نمی‌شود، دیگر نگویید چرا دخالت نمی‌کنند، آقا چه کار کنند؟ منتخب شما را بزنند کنار بگویند خودم می‌خواهم کشور را اداره کنم؟ این دیگر جمهوری اسلامی نیست که؛ ما آن مظهر سه نکته امام در روز ورود امام را فقط در رهبری می‌بینیم در همه اندازه‌ها که در مدیریت رهبر و نظام در طول ۳۰ سال در طول رهبری‌شان دارند و همه آن نکات را در سیما و جبین شهدا مشاهده می‌کنیم، آن عشق به امام زمان، توجه به خدا و خلوص برای خدا بودن که در امام بروزکرد”.

#امامزمان #دیدگاهنو #علمالهدی #مشهد

© 2020 New Vision Research Institute

  • White Facebook Icon